Informasjon om Biner

Biner er et konsulent- og utdanningsforetak som har spesialisert seg på endringsledelse og virksomhetsarkitektur. Våre konsulenter og kursledere er på et høyt kompetansenivå og kan "tenke utenfor boksen" for å møte våre kunders og kursdeltakeres behov og forventninger. Vi er uavhengige konsulenter som veileder uten koblinger til systemleverandører. Vårt arbeid skjer alltid med kundens beste i fokus for å oppnå optimale resultater.

Vi startet vår konsulentvirksomhet i 2000 og vår kursavdeling i 2004. I dag er vi ca. 25 ansatte i Stockholm, Göteborg og Oslo. Vårt navn "Biner" kommer fra det engelske ordet "carabiner", som betyr karabinkrok. Karabinkroken symboliserer vår evne til å sammenkoble virksomhet og IT. Vi har en omfattende tilnærming til samspillet mellom forretningsutvikling og utviklingen av en effektiv og støttende IT-arkitektur. Biner fokuserer på helheten og fører kundene våre i riktig retning.

Våre konsulenter bruker anerkjente metoder og arbeidsmåter innen endringsledelse og virksomhetsarkitektur. I gjennomsnitt har vi jobbet mer enn 10 år i bransjen, noe som bidrar til en bred base av kunnskap i selskapet. Fra vår erfaring, vårt engasjement og vår lidenskap for det vi gjør, har vi utviklet en egen tilnærming til hvordan effektiv endringsledelse skal gjennomføres. Vår erfaring er basert både på standarder og metoder i virksomhetsarkitektur (Enterprise Architecture, EA) og metoder uten EA-støtte.

Vi har flere åpne og tilpassede kurs per år, og vi er mest kjent som en ledende underviser i TOGAF i Sverige. Siden 2010 er vi også The Open Groups representant på det nordiske markedet og kan tilby akkreditert TOGAF-opplæring med sertifisering i forbindelse med kursene.