Sikre din suksess

Vi er spesialister på rådgivning innenfor endringsledelse og virksomhetsarkitektur. Vi har et helhetlig virksomhetsperspektiv på samspillet mellom virksomhetsutvikling og utviklingen av en effektiv og supporterende IT-arkitektur. Vår erfaring og arbeidsmetodikk garanterer deg økt fleksibilitet og mulighet for å utvikle din forretning bedre og raskere.

Hvorfor velge Biner?

 Kompetent tilnærming

Vi har kompetansen som kreves for å koble sammen forretning og IT. Vi tar hensyn til virksomhetens behov og IT sine muligheter.

 Både endring og EA

Vi jobber både med endringsledelse og virksomhetsarkitektur (EA) for å kunne håndtere både kompleksitet og endring. Dette sikrer høy effektivitet.

 Erfarne spesialister

Våre konsulenter fanger tidlig opp trender og konsekvenser av ulike scenarier og har i gjennomsnitt 20 års erfaring. Vi leverer alltid høy kvalitet.

 Vi sørger for ditt beste

Vi er produkt- og løsningsuavhengige og fungerer som bestillerstøtte ut ifra ditt ståsted.

 Vi ser helheten

Vi har et helhetsperspektiv og ser til at du får en helhetlig kontroll over prosjekt slik at du kan prioritere riktig.

 Anerkjente metoder

Vår erfaring og metodikk baserer seg på best practices og globale rammeverk og standarder.